Examenul de aptitudini

Pentru înscrierea la examenul de aptitudini, stagiarii care îndeplinesc condițiile impuse de reglementările în vigoare vor depune, la filiala Corpului din raza de domiciliu, un dosar cuprinzând:

  • certificatul de admitere la stagiu, emis de comisia de examinare pentru accesul la profesie;
  • certificatul de stagiu;
  • copie a diplomei de studii economice superioare, respectiv a diplomei de studii medii, recunoscute de Ministerul Educației Naționale;
  • cerere pentru înscriere la examenul de aptitudini, adresată președintelui filialei Corpului;
  • copie a actului de identitate (BI/CI);
  • certificat de cazier judiciar;
  • adeverință medicală;
  • două fotografii tip BI/CI.
  • dovada achitarii taxei de înscriere la examen in cuantum de 175 Euro pentru expert contabil şi 125 Euro pentru contabil autorizat (c/v în lei la cursul BNR din ziua plăţii).

Documentele se îndosariază de candidat în ordinea menţionata mai sus, într-un dosar cu şina şi se depune la filiala de domiciliu.

  • Examenul de aptitudini (sesiunea extraordinară) se va organiza în perioada  03-05 iulie 2020 

Pentru susținerea Examenului de aptitudini, sesiunea iulie 2020, se pot înscrie stagiari care se încadreaza în perioada de 3 ani de la finalizarea stagiului (daca sunt stagiari care depășesc cei 3 ani și maxim 5 ani de la finalizarea stagiului situația se supune spre aprobare Consiliului superior al CECCAR).


în cadrul examenului din sesiunea 03 - 05 iulie 2020, se desfășoară doar probe scrise, pentru promovarea examenului, candidatul trebuie să obțină minimum nota 7 la fiecare probă (EC proba 1: sâmbătă, EC proba 2: vineri + duminică, CA proba 1: vineri, CA proba 2: sâmbătă), astfel:

 

Candidat ECVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 2)50%
Etică (proba 2)10%
Sâmbătă – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 1)70%
Drept (proba 1)30%
Duminică – 05.07.2020-
10.00 – 13.00 (3 ore)Audit (proba 2)15%
Evaluare ec (proba 2)15%
Expertiză contabilă (proba 2)10%
 
Candidat CAVineri - 03.07.2020Pondere %
17.00 - 20.00 (3 ore)Contabilitate (proba 1)90%
Etică (proba 1)10%
Sâmbătă – 04.07.2020
10.00 - 13.00 (3 ore)Fiscalitate (proba 2)70%
Drept (proba 2)30%