Examenul de acces la stagiu

Examenul de acces la stagiu

Conținutul dosarului

Înscrierea la examenul de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil sau de contabil autorizat se face în baza unui dosar care se depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de expert contabil:

 • cererea de înscriere (model Anexă);
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii superioare economice cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • acordul GDPR (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

Conținutul dosarului de înscriere pentru susținerea examenului de admitere la stagiu în vederea obţinerii calităţii de contabil autorizat:

 • cererea de înscriere (model Anexă)
 • certificatul medical din care să rezulte că solicitantul are capacitate de exercițiu deplină;
 • curriculum vitae;
 • copie legalizată a actului de studii, din care să rezulte că solicitantul are studii medii cu diplomă recunoscută de Ministerul Educației;
 • certificat de cazier judiciar cu termen de valabilitate neexpirat;
 • acordul GDPR  (model Anexă)
 • acordul de înregistrare audio-video (model Anexă)

Dosarul de înscriere se va depune la sediul filialei CECCAR în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul candidatul.

Taxa rămâne la valoarea inițială (de 175 euro pentru expert contabil, respectiv 125 euro pentru contabil autorizat) pentru ceilalți candidați.

Taxa de înscriere la examenul de admitere la stagiu poate fi achitată în contul CECCAR RO59BTRLRONCRT0V25815601 sau la casieria filialei în cadrul căreia este depus dosarul de înscriere.

Se declară admiși candidații care obțin cel puțin media 7 și minimum nota 6 la fiecare disciplină de examen.

Persoanele care achiziționează Ghidul pentru pregătirea candidaților la examenul de acces la stagiu și depun dosarul de inscriere pana la data de 17 septembrie 2021,  vor beneficia de un program de formare gratuit pe platforma Zoom.